Stalo sa: 2012
Vyrobené © 2007 www.mzdyauctovnictvo.sk
Dňa 17.2.2012 sa uskutočnil už 4. ples Kežmarských evanjelikov . Fotogaléria
Dňa 11.2.2012 sa uskutočnil 8. stolnotenisový turnaj  v telocvični gymnázia P.O Hviezdoslava.
12.2.2012 sa uskutočnilo stretnutie s misionárkou Zuzanou Kovalčíkovou * misia v africkej Zambii.
26. februára 2012 sa uskutočnili o  1030 h. v  evanjelickom kostole v  Ľubici na 1. pôstnu nedeľu služby Božie s  Večerou Pánovou, ktoré odvysielala v  priamom prenoste STV2. Zvesťou slova Božieho poslúžil brat senior Tatranského seniorátu Roman Porubän. Liturgovali sestra farárka Ľubica Sobanská a  brat farár Martin Fečko.
25. marca 2012 sa uskutočnilo o  14:30 h v  zborovej miestnosti Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Kežmarok stretnutie dôchodcov aj s  prislúžením Večere Pánovej.
1. apríla 2012 sa uskutoční o  14:30h. v  evanjelickom kostole v  Ľubici seniorálny konvent Tatranského seniorátu, na ktorom budú uvedení novozvolení dozorcovia cirkevných zborov Tatranského seniorátu. K  rokovaniu sa potom odoberieme do spoločenského domu CULTUS.
11. mája 2012 sa uskutočnilo o  19:00 h v  Drevenom artikulárnom kostole koncert vokálnej skupiny CLOSE HARMONY FRIENDS. Je to známa a úspešná slovenská formácia, ktorá bola predskupinou. Ako hlavný hosť programu sa predstavila top európska a svetová mužská formácia BASIX z Dánska.
20. mája 2012 sa uskutočnila o  9:00 h. v  evanjelickom kostole v  Ľubici slávnosť konfirmácie. Konfirmovaní boli: Dárius Božek, Dávid Jendrušák, Katarína Krempaská, Zuzana Kupská, Matej Pleva, Matúš Tomaškovič, Martina Tomaškovičová a Erika Žáčiková.