Stalo sa: 2010
30. januára 2010 sa uskutočnil v telocvični Gymnázia P. O Hviezdoslava VI. ročník stolnotenisového turnaja v kategóriách: deti, dorast a mládež, muži, ženy. Okrem toho sa uskutočnil pre deti aj V. ročník turnaja v stolnom futbale.
12. februára 2010 sa uskutočnil 2. ples kežmarských evanjelikov  v spoločenskej sále bývalého Tatraľanu.
20. marca 2010 o 9:45 h. sa uskutočnil  v Cirkevnom zbore Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku Spišská Nová Ves TALENTFEST.
2. apríla 2010 o 16:00 h sa v Novom evanjelickom kostole uskutočnil Veľkopiatočný koncert: Cesta na Golgotu. V podaní Jiřího Preisingera (husle) a Marie Karasovej (organ) nám zaznela VI. - X. sonáta od Franz H. I. Bibera s rovnakým názvom - Cesta na Golgotu.
Fotografie povodeň 4.06.2010
15. septembra 2010 - Tatranský seniorát ECAV na Slovensku a Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Podolínec  usporiadal Deň Tatranského seniorátu, ktorý sa uskutočnil v Holumnici so začiatkom o 9:30 v evanjelickom kostole. Téma stretnutia bola: Ja a môj dom budeme slúžiť Hospodinovi.
26. septembra 2010  - sa uskutočnila v Drevenom artikulárnom kostole o 18:00 h. opera Evanjelium podľa Jána. Hudba: Víťazoslav Kubička; Réžia: Michal Babiak; Dirigent: Adrián Kokoš, Miešaný zbor: LÚČNICA.
Poďakovanie darcom, ktorí prispeli na zbierku rodinám postihnutých povodňami 4. júna 2010: TU

Prerozdelenie zbierky aktualizované 25.08.2010 : TU
14.októbra /štvrtok/ 2010 o 18.00 hod. sa uskutočnilo v Drevenom  artikulárnom  kostole  v Kežmarku exkluzívne 120 minútové predstavenie špičkového vokálneho zoskúpenia / a cappella - bez nástrojov/ z Prahy - 4TET / FORTET/JIŘÍHO KORNA,ktoré bolo založené  v r.2002 práve z iniciatívy J.Korna.Umelecky plnohodnotný,precízny a osobitý prejav tohto zoskúpenia sa snúbil s povestnou dokonalosťou a profesionalitou J.Kornal
21. novembra 2010 sa uskutočnila v Novom evanjelickom kostole inštalácia seniora Tatranského seniorátu Mgr. Romana Porubäna, ktorú vykonal dôstojný brat biskup Východného dištriktu Mgr. Slavomír Sabol.
27. novembra 2010 sa uskutočnil v telocvični T2 nultý ročník volejbalového turnaja Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Kežmarok.
10. decembra 2010   o 11:45 h. sa uskutočnil v Novom evanjelickom kostole pre stredné školy v Kežmarku výchovný koncert, ktorý organizovalo občianske združenie Cultura Humana. V rámci koncertu boli predstavené diela od W. A. Mozarta, F. Schuberta, A. L. Webbera, J. Vomáčka, F. X. Grubera. Ako interpreti sa nám predstavili: Mgr. art. Lenka Brázdilíková - spev a sprievodné slovo, Bc. Róbert Smiščík - spev a sprievodné slovo, M. Mus Koen Walraevens - koncertný akordeón
12. decembra 2010 na 3. nedeľu adventnú o 14:30 h. v zborovej miestnosti sa uskutočnilo v našom cirkevnom zbore stretnutie dôchodcov aj s prislúžením Večere Pánovej.
Vyrobené © 2007 www.mzdyauctovnictvo.sk