8. januára 2009 vo veku nedožitých 65 rokov Pán Boh k sebe na večnosť povolal nášho bývaleho presbytera cirkevného zboru Mgr. Vojtecha Wagnera.
Stalo sa: 2009
23.01.2009 sa uskutočnil 1.evanjelický ples v Kežmarku.
18. apríla 2009 sa uskutočníl v telocvični Gymnázia P. O. Hviezdoslava 5. stolnotenisový turnaj v kategóriách: deti, dorast a mládež, muži, ženy a 4. ročník turnaja v stolnom futbale pre deti.
17. mája 2009 o 9:00 h sa uskutočnila v našom cirkevnom zbore konfirmačná slávnosť.
13. júna 2009 sa uskutočnil v našom cirkevnom zbore zborový deň. Medzi nás prišiel Richard Čanaky - spevák, ktorý nám poslúžil nielen piesňou ale aj slovom. Samozrejme, že ako každý rok nechýbal chutný kotlíkový guláš, ktorý nám pripravíl tím kuchárov pod vedením Oskara Jaduša.
4. septembra 2009 sa uskutočnil o 19:00 h. v Drevenom artikulárnom kostole koncert Jaroslava Nohavicu.
22. septembra 2009 sa uskutočnil o 19:00 h. v Drevenom artikulárnom a Novom kostole organový koncert v rámcu 39. ročníka Medzinárodného organového festivalu Ivana Sokola. Festival sa konal pod záštitou ministra kultúry SR, primátora mesta Košíc s finančnou podporou mesta Košice a Ministerstva kultúry. V interpretácii Pavla Kohouta (Česká republika) nám zazneli diela od J. S. Bacha, C. Francka, P. Ebena, J. Grešáka, M. Duprého.
V sobotu 31.10.2009 o 10:00hod. sa uskutočnil priamy prenos Slovenskej televízie z  boholužieb v Kežmarku.
13. decembra 2009 na slávnostných službách Božích o 10:00 h. sme si pripomenuli 300. výročie kežmarských mučeníkov (Jakub Kray, Martin Lány, Šebastián Topercer), ktorí položili život v za pravdu Kristovho evanjelia. Zvesťou slova Božieho nám poslúžil dôstojný brat biskup Východného dištriktu Slavomír Sabol.
19. decembra 2009 o 15:00 h sa v gréckokatolíckom kostole v Kežmarku uskutočnili Spišské Vianoce. V programe vystúpili deti z Karpatskonemeckého spolku, rómske deti zo Stráň pod Tatrami, spevokoly Gréckokatolíckej cirkvi a Evanjelickej cirkvi a. v. Prítomným sa prihovorili miestni farári a primátor mesta Kežmarok. Na záver skauti priniesli betlehemské svetlo.
20. decembra 2009 popoludní o 14:30 h na 4. nedeľu adventnú sa uskutočnila v auditóriu lýcea vianočná besiedka s programom detí, konfirmandov a spevokolu.
Vyrobené © 2007 www.mzdyauctovnictvo.sk