23. -27- júla 2007 sa uskutočnil v Račkovej doline mládežnícky tábor s Témou: Ako nasledovať Ježiša Krista.
19. júla 2007 sa uskutočnil v Drevenom artikulárnom kostole koncert Mariána Vargu a Moyzesovho kvarteta. Tento koncert nahrávala aj Slovenská televízia a myl by byť odvysielaný počas vianočných sviatkov. Jedno z diel, ktoré tam zaznelo od Mariána Vargu bola Vianočná suita.
10. - 16. júla 2007 19 členov z cirkevného zboru sa vybralo do Prahy za poznávaním reformačnej histórie, ktorá je veľmi bohatá.
6. júla 2007 sa konal v Drevenom artikulárnom kostole koncert známej českej speváčky Lucie Bílej a Diabolských huslí Jána Berkiho Mrenicu.
23. júna 2007 sa konal v Litovskom Mikuláši 11. dištriktuálny deň Východného dištriktu ECAV na Slovensku, ktorého sa zúčastnil aj náš cirkevný zbor.
21. júna 2007  sa v Drevenom artikulárnom kostole uskutočnil koncert Bratislava Hot Serenaerders s hosťom Milanom Lasicom.
16. júna 2007 Zborový deň tohto roku prebiehal v tak trochu netradičnej forme. Namiesto amfiteátra stretli sme sa v areáli gymnázia P. O. Hviezdoslava
23. septembra 2007 sa uskutočnili oslavy 290. výročia pamiatky posvätenia Dreveného artikulárneho kostola (1717).
04.novembra o 17:00 hod. v Drevenom artikulárnom kostole v Kežmarku
cirkevný zbor ECAV Kežmarok a Občianske združenie JANDA FOUNDATION VIA MUSICA uskutočnilo predstavanie novej pôvodnej slovenskej duchovnej opery Kristov dotyk.
Výsledky IV. stolnotenisového turnaja a III. ročníka turnaja v stolovom futbale CZ ECAV Kežmarok 2008
24. augusta 2008 o 19:00 h. sa uskutočnil  v Drevenom artikulárnom kostole komorný koncert DIALÓGY. Predstavili sa nám Gregor Regeš - violomčelo,  Juraj Valenčík - kontrabas, Matúš Veľas - hoboj, Daniel Herich - husle, Peter Duchnický - klavír.
Drevený artikulárny kostol bol 7. júla 2008 v Quebecu v Kanade na 32. zasadnutí komisie Svetového kultúrneho dedičstva zapísaný do zoznamu pamiatok UNESCO.
Stalo sa: 2007/2008
23. septembra 2008 o 1000 h. konferencia: Slovenské drevené chrámy v zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO, auditórium lýcea, Hviezdoslavova 18.
14. - 17. novembra 2008 sa uskutočnila vo Veľkom Slavkove v Medzinárodnom mládežníckom stredisku ICHTHYS konferencia Spoločenstva evanjelickej mládeže. Téma: Čo by urobil Ježiš? Viac informácií nájdeš na www.sem.sk
23. novembra 2008 vo veku nedožitých 69 rokov Pán Boh k sebe na večnosť povolal nášho zborového kantora Vladimíra Raaba. Posledná rozlúčka s ním bola na Novom cintoríne 26. novembra 2008 o 13:00 h.
Vyrobené © 2007 www.mzdyauctovnictvo.sk