Spevokol evanjelického cirkevného zboru v Kežmarku bol založený koncom roka 1947 na podnet brata farára Ondreja Spišiaka. Viedol ho učiteľ Vladimír Antol . Spievali sa nielen náboženské, ale aj svetské piesne, podľa potreby. Skúšky spevokolu boli 2 - 3 krát týždenne. Piesňami spevokol obohatil služby Božie v domácom cirkevnom zbore, ale aj v iných cirkevných zboroch.
Začiatkom roka 1949 ochabla činnosť spevokolu, po zákaze viesť spevokol učiteľ Antol odstúpil z funkcie zbormajstra.
Žezlo viesť spevokol pripadlo kantorke sestre Kataríne Mehlyovej, ktorá viedla spevokol až do svojho dôchodku. Činnosť spevokolu sa zamerala na významné sviatky v cirkevnom roku. Skúšky členov spevokolu boli podľa potreby.
Neskôr bola dirigentkou spevokolu prof. Ružena Baráthová, ktorá pre svoj zlý zdravotný stav v lete r. 1994 spevokol odovzdala do rúk sestre Márii Šimanskej. Spevokol sa začal schádzať pravidelne. Skupinka členov začala spievať aj na pohreboch a sobášoch.

Počet členov spevokole bol okolo 20 - 25. Problémy s dochádzkou na skúšky boli, tak ako aj teraz. Ale spevokol i napriek problémom nezanikol.
Po ukončení vedenia spevokolu sestry Šimanskej, sa vďaka Bohu tejto úlohy ujal brat farár Roman Porubän, ktorý sa vzorne stará o jeho rast i naďalej.
V súčasnosti má spevokol 28 členov.
Duchovná pieseň je neodmysliteľnou súčasťou života skutočného kresťana.
V duchovných piesňach veriaci ľudia vyjadrujú svoje myšlienky, city a vzťahy k Bohu, a k sebe navzájom.
Spevokol
Vypočuj si piesne nášho spevokolu.
Vyrobené © 2007 www.mzdyauctovnictvo.sk