Pravidelné stretnutia

utorok 18:00 h. 
stretnutie žien pri pravidelnom cvičení v telocvični Gymnázia P. O. Hviezdolsava

streda 18:00 h.  nácvik zborového spevokolu auditóriu lýcea

štvrtok 18:00 h. biblická hodina pre dospelých v zborovej miestnosti. Preberáme list apoštola Pavla Galatským

piatok 17:00h stretnutie mužov v telocvični gymnázia - rôzne športové aktivity

piatok 18:00 h stretnutie mládeže v zborovej miestnosti

sobota 14:00 h stretnutie dorastu v zborovej miestnosti
Rozpis: Pravidelné stretnutia
Vyrobené © 2007 www.mzdyauctovnictvo.sk