Rozpis vyučovania náboženstva v školskom roku 2010/2011

Základné školy v Kežmarku - vyučovanie prebieha v budove lýcea nasledovne:

1. - 4. ročník štvrtok o 14:00 h. v zborovej miestnosti
5. a 6. ročník streda o 14:30 h. v zborovej miestnosti
7. a 8. ročník streda o 15:15 h. v zborovej miestnosti
9. ročník štvrtok o 14:30h v zborovej miestnosti

Gymnázium P. O. Hviezdoslava a stredné školy
streda o 7:00 h. v zborovej miestnosti

Základná škola v Ľubici - vyučovanie prebieha na základnej škole

1. - 4. ročníkutorok o 13:30 h.
5. - 9. ročník utorok o 14:15 h.    
Rozpis: vyučovania náboženstva
Vyrobené © 2007 www.mzdyauctovnictvo.sk