Cirkevný zbor ECAV Kežmarok a Občianske združenie JANDA FOUNDATION VIA MUSICA uskutočnilo predstavanie novej pôvodnej slovenskej duchovnej opery Kristov dotyk, ktorá sa uskutočnila v nedeľu 04.novembra o 17:00 hod. v Drevenom artikulárnom kostole v Kežmarku. Vstupné bolo dobrovoľné.

Autorom hudby je Víťazoslav Kubička, autormi libreta sú Eva Bachletová a Víťazoslav Kubička. Odborný teologický konzultant: Boris Mišina, evanjelický farár. Réžia: Víťazoslav Kubička. Diriguje: Adrián Kokoš.  Kostýmy: Lýdia Vedejová. V úlohe Ježiša sa predstaví Peter Cingeľ, v úlohe: Márie - Lucia Miklasová, ďalej účinkujú: japonská turistka -  japonská sopranistka Nao Higano, Rachel - Eva Šušková, Jochanan - Matúš Trávníček, Chavva - Petra Zahumenská, Michal - Martin Mikuš. Ďalšie postavy: Anjel, Stotník, Pilát, Lazar, trhovníci, vojaci. Spoluúčinkuje miešaný spevácky zbor ANIMA CANTANDA a Bratislavský orchester. Divadelné svetlá, zvuk a videoprojekciu zabezpečuje Robby Studio - Róbert Slovák a Katarína Kissová. Opera  je realizovaná scénicky.
Nová opera Kristov dotyk tematicky vychádza z Písma Svätého a dielo možno vnímať ako dramatizáciu evanjelií s dôrazom na súčasnosť. Opera súčasne vo viacerých hudobných a dejových rovinách poukazuje na Krista, ktorý sa dotkol a dotýka človeka. Kristus svojou prítomnosťou - duchovnou a fyzickou - človeka uzdravuje, očisťuje, duchovne pozdvihuje a zmieruje s Bohom.
    Hlavným zámerom opery je ukázať ľuďom, ktorí ešte nedostali dar viery, že kresťanstvo a Ježiš nie sú len akési archaické, historické skutočnosti, ale že vzťah s Ježišom môže mať každý človek aj dnes, stačí mať otvorené srdce.   
V opere Kristov dotyk sa traja súčasní mladí ľudia rozhodnú zahrať si Pašijové hry. Hra ich postupne vťahuje do deja a oni začínajú naplno preciťovať osudy postáv, ktoré hrajú. Opera tak sprítomňuje pocity Márie, postáv z biblických čias, ale aj jednoduchých ľudí, ktorí sa stretajú s Kristom. Vtedy aj dnes. Na konci predstavenia dochádza opäť ku konfrontácii postáv s dnešným svetom...
    Opera Kristov dotyk vznikla v spolupráci s Cirkevným zbor ECAV Bratislava, ktorý  prakticky pomohol pri príprave projektu, poskytol priestory pre nácvik a premiéru opery.  Opera môže byť realizovaná tak s orchestrálnym, ako aj s komorným hudobným sprievodom. Zároveň je pripravená aj anglická verzia opery, preklad libreta: Ailsa Domanová a Katarína Lajtošová. Mediálnym partnerom opery sú československé kresťanské internetové noviny Křesťan Dnes -
www.krestandnes.cz
    Opera Kristov dotyk je štvrtou duchovnou operou Víťazoslava Kubičku, jeho poslednú  duchovnú operu Martin Luther videlo doposiaľ asi 14 000 divákov, počas 19. predstavení, od premiéry v máji 2005.
Video Opera Kristov dotyk
Vyrobené © 2007 www.mzdyauctovnictvo.sk