História:

V druhej polovici 19. storočia sa kežmarskí evanjelici rozhodli pre stavbu nového, na pohľad reprezentačnejšieho chrámu - drevený artikulárny kostol chátral a začal byť nebezpečný, predovšetkým po statickej stránke.  Preto delegácia cirkvi navštívila r. 1870 pôvodom dánskeho stavebného inžiniera Teofila Hansena, v tej dobe hlavného krajinského architekta a profesora architektúry na Akadémii vied vo Viedni, ktorý jej daroval svoje vlastné projekty a tie - ako hovorí tradícia - boli pôvodne určené pre Orient.
Projekt zaujal svojou výnimočnosťou -  nemal mať jednotný stavebný štýl, ale stavba mala obsahovať v rámci tzv. eklektického slohu prvky byzantské, románske, renesančné, maurské, ba aj rôzne orientálne. Traduje sa, že dar Hansena bol podmienený uskutočnením výstavby kostola, čo známi “skúpi Spišiaci” prijali s radosťou...

Jedinečnosť projektu Kežmarčanov zaujala - zrejme boli presvedčení, že podobná stavba sa nenájde v strednej Európe. Možno netušili, že kostol veľmi podobného vzhľadu (ale bez veže a kupoly) stojí od r. 1849 v Gumpendorfe - v časti Viedne. Projektoval ho profesor architektúry Ľudovít Förster, podľa ktorého plánov sa napr. postavila synagóga v(a ako kostol v, tak aj kostol v Kežmarku synagógu veľmi pripomína), pričom mu asistoval jeho zať - Teofil Hansen. Hansen mal v čase za sebou realizovaný projekt viedenskej burzy, akadémie výtvarného umenia i(Friedshofkirche). Zdá sa, že práve Förster ovplyvnil projektovú tvorbu Hansena.  Vr. 1898 sa skutočne v postavil podobný luteránsky Kostol Spasiteľa.

Slávnostný výkop na pozemku, ktorý mesto Kežmarok darovalo evanjelickej cirkvi (v minulosti na tomto mieste bola vodná priekopa pred mestským opevnením), sa konal r. 1872 a v nasledujúcom roku sa položil základný kameň. Práce pokračovali veľmi rýchlo už r. 1880 bol kostol zastrešený. Pre nedostatok peňazí sa stavba zastavila na neuveriteľných jedenásť rokov, a preto bol kostol ukončený a vysvätený až 2. decembra 1894. Peniaze na dokončenie kostola sa hľadali po celej strednej Európe, pre tento účel vydal miestny farár - duša celej stavby Štefan Linberger knižku o kostole a veriaci si už dopredu kúpou zaisťovali čo najlepšie miesta v laviciach...
Práce na stavbe kostola riadil kežmarský staviteľ Viktor Lazary. Celá stavba sa oproti pôvodnému plánu z neznámych príčin predĺžila o cca 10 m a jedno okno - celkove je dlhá 80 m a široká 20 m. Uvádza sa viacero údajov oýške kupoly iže, najrozšírenejší je údaj, že kupola je vysoká 33 m a veža 42 m.

Stavba kostola skutočne upútala každého svojím vzhľadom podobným synagóge, avšak i mešite, no tak isto aj netradičným červeno - zeleným  sfarbením. Kostol je jednoloďový, oltárny priestor sa nachádza na úrovni poschodia. V lodi je strop delený klenbovými pásmi. Strop zdobia arabesky, vysoké okná, šesťcípe dávidovské hviezdy. Hlavný vchod, postavený na podobu románskeho slohu, sa netradične nachádza na východnej strane, kým oltár je zase na západnej strane; nie je však vylúčené ani to, že situovanie stavby sa otočilo o 180 stupňov - inak by hlavný vchod neviedol od námestia, ale od majerov a stodôl.
Na oltári je drevená socha vzkrieseného Krista s krížom - podobné zmenšené plastiky sú aj na baldachýnoch kazateľníc. Vo všetkom vládne presná symetria - dve kazateľnice, dva rady lavíc - na ľavej strane sedeli muži, na pravej ženy. Do kostola na prízemie a organový chór sa pomestí vyše 900 sediacich osôb. Na chóre, ktorý  spočíva na neorománskych  stĺpoch z čierneho tureckého mramoru, je organ -  výrobok firmy Rieger z r. 1894. Je dvojmanuálový a má 30 registrov. Nedostatkom kostola je veľmi zlá akustika, pretože zvuk pohlcuje otvorená kupola nad oltárom.
Ku kostolu bolo r. 1909 pristavané mauzóleum Imricha Thökölyho (1657 - 1705), kežmarského rodáka a majiteľa hradu, veliteľa proticisárskeho povstania uhorskej šľachty a bojovníka za náboženskú slobodu. Po porážke povstania sa Thököly so svojou suitou uchýlil do Turecka do mesta Izmid, kde aj umrel. R. 1906 priviezli jeho pozostatky do Kežmarku.

Vstup do mauzólea pripomína výsek z kežmarského hradu renesančnými atikami, v ktorom sa Thököly narodil. Nad dverami je erb rodiny Thököly, po stranách postavy povstaleckých - kuruckých bojovníkov. V mauzóleu je sarkofág s telesnými pozostatkami Thökölyho, pôvodný náhrobný kameň z Izmidu, ako aj nový náhrobok s reliéfom Thökölyho - dielo Barnabáša Hollóa.
Oproti mauzóleu je na podobu vchodu do mauzólea zhotovený drevený nástenný pomník Kežmarčanom - evanjelikom, ktorí padli počas I. svetovej vojny. Vstrede je obraz svojaka, ktorý namaľoval maliar Elemír Kőszeghy - Winkler v. 1925. 
Ku kostolu je schodišťom pripojená vysoká veža na spôsob kampanily, vktorej sú umiestnené tri zvony, zhotovené zlievárenskou spoločnosťou v nemeckej Bochumi r. 1893 na náklady evanjelickej a. v. cirkevnej obce v Kežmarku. (Text o tom v reči nemeckej a maďarskej je na každom zvone.) Zvony boli dovezené do Kežmarku 24.novembra 1893. K najväčšieho zvona sa ešte použili peniaze z cirkevníkov manželky Samuela Nendtvicha Zuzany, rod. Stenczel, Jakuba Thurnera a Amálie Kostenszkej, rod. Nauer - o čom hovorí aj maďarský text na uvedenom zvone.  Z vonkajšej strany kostola sa údajne plánovala postaviť kvôli symetrii ešte jedna veža, ale na to už neboli financie.
Generálna oprava kostola sa uskutočnila v rokoch 1969 - 1972, interiér bol opravený v r. 1989 - 1991. 

Nora Baráthová

Vyrobené © 2007 www.mzdyauctovnictvo.sk
Veková
kategória
1 osoba
Drevený
artikulárny kostol
a Nový kostol v
Kežmarku
Lyceálna knižnica v
Kežmarku
Dospelí a
dôchodcovia
3,- €
2,-€
Študenti
stredných a
vysokých škôl
2,-€
1,-€
Deti do 15 rokov,
ZŤP
1,5,-€
1,-€
Študenti
základných a
stredných škôl v
Kežmarku
0,50 €
0,50 €
Príplatok mimo
otváracích hodín
pre 1 osobu
  1,-€
  1,-€
Mimo otváracích hodín (no nie však v nedeľu) je možné nahlásiť skupinu (minimálny počet 15 ľudí) len písomne na adrese cirkevného zboru.
Poplatky za fotenie a filmovanie
Drevený artikulárny kostol
Nový kostol
Lyceálna knižnica
Komerčné fotenie 1 hodina
15,-€
15,-€
Komerčné filmovanie 1 hodina
  40,-€
40,-€
Komerčné filmovanie 1 deň
400,-€
400,-€
Otváracie hodiny: Nový kostol:

pondelok - sobota (v nedeľu sú kostoly pre turistov zatvorené)
1. máj - 31. október: 9.00 h -12.00 h, 14.00 h - 17.00 hod.

utorok a piatok (v nedeľu sú kostoly pre turistov zatvorené)
1. november - 30. apríl: 10.00 - 12.00, 14.00 - 16.00 hod.