Čo je to? Stretnutie detí od 3 do 13 rokov veku
              /2 skupiny - mladšie a staršie deti/
Kde? Zborová miestnosť v Lýceu
Kedy? od 9.00 hod. počas nedeľných služieb Božích
          okrem prvej nedele v mesiaci.
Prečo? Nedeľa je Pánov deň, ktorý chcú Bohu zasvätiť dospelí aj deti.
  Rodičia obdarení deťmi, ich môžu vdeň na chvíľu „odložiť“ na   
  DSB a nerušene byť účastníkmi bohoslužieb v, prípadne         
  môžu byť ako doprovod dieťaťa, ak to potrebuje.
  Deti, prevažne menšie, môžu počas návštevy DSB bez  vyrušovania 
  dospelých vykonávať niektoré zo svojich obľúbených činností ako
  je hasenie smädu a chodenie na  toaletu.
  Hlavnou náplňou DSB je zvestovanie Božieho slova, evanjelia Ježiša Krista /tzv. biblická lekcia s ústrednou pravdou a s aplikáciou v praktickom živote/ formou a spôsobom vhodným pre deti napr. používaním rôznych názorných pomôcok ako sú farebné obrázky,flanelografy, bábky, video a dia - projekcia, atď.                                                                                                                                       K biblickým lekciám patria aj aktivity, ktoré obsahujú hry, spev, Súťaže, kreslenie, výrobu rôznych predmetov-darčekov, nácvik programov, s ktorými deti vystupujú počas služieb Božích, príp. pri  iných zborových príležitostiach /vianočná besiedka, deň matiek, zborový deň, začiatok školského roku a iné/. Pozrite sa sami :
36MB Fotografie
Pečenie vianočných perníčkov 2006
Detské služby Božie (DSB) alebo tzv. Nedeľná besiedka
Fotogalérie
detska_besiedka001 detska_besiedka002 detska_besiedka003
detska_besiedka004 detska_besiedka005 detska_besiedka006
detska_besiedka007 detska_besiedka008
Prázdniny 2007
Vyrobené © 2007 www.mzdyauctovnictvo.sk