Adresa:

Cirkevný zbor
ECAV na Slovensku Kežmarok
Hviezdoslavova 18
060 01 Kežmarok
tel./fax: 052/4522242
e-mail: ecavkk@gmail.com
SKYPE
ecavkk
Kontakty:
Identifikačné znaky cirkevného zboru:
IČO: 31999239
DIČ: 2020723782
Číslo účtu: 2920827464/1100
IBAN: Sk10 1100 0000 0029 2082 7464
Predsedníctvo cirkevného zboru:
Mgr. Roman Porubän : zborový farár
tel.: 052 / 452 22 42; 0918 828 321, email:
rporuban@gmail.com
Ing. Jozef Horváth : zborový dozorca
tel.: 052 / 456 62 71; 0905 547 009, e-mail: jozef.horvath.kk@gmail.com

Pracovníci farského úradu
Ján Scholcz : správca  zborového majetku
tel.: 052 / 452 22 42; 0905 296 485 , email:
janscholcz@gmail.com
Anna Štecová : administratívny pracovník
tel.: 052 / 452 22 42; 0905 282 758 , email:
annastecova@gmail.com
Katarína Slavíčková : pracovník lyceálnej knižnice
tel.: 052 / 452 22 42; email:  lyceumkk@gmail.com

Zväčšiť mapu
Vyrobené © 2007 www.mzdyauctovnictvo.sk
Napíšte nám:
Email
Meno
Telefón