BRUCKNER, Carolus: Memorabilia lycei kesmarkiensis magistrorum discipulorumque dicta et facta Kesmarkini, Typis Puli Sauter, 1933
Vydané pri príležitosti jubilea 400 rokov od vzniku kežmarskej školy. Sú to rozpomienky študentov a profesorov na život počas štúdií. Publikácia je trojjazyčná - v nem., slov. a maď. jazyku. Obsahuje čierno-bielu fotodokumentáciu a je preto zaujímavá pre študentov, ktorí pracujú na odborných prácach, či už na SŠ alebo na VŠ.
     Cena: 9,96€
LIPTÁK, Johann: Geschichte des evangelischen Lyzeums A.B. in Kesmark 400 Jahre
Kežmarok, 1933
Vydaná pri príležitosti jubilea 400 rokov od vzniku kežmarskej školy. Napísané na základe historických faktov, mnohé z nich sa už nezachovali. Obsahuje čierno-bielu fotodokumentáciu, text v nemeckom jazyku. Je to najpodrobnejší faktografický materiál o dejinách lýcea, preto je aj zaujímavý materiál pre študentov, ktorí pracujú na odborných prácach, či už na SŠ alebo na VŠ.
     Cena: 9,96€
KEŽMAROK - LYCEÁLNA KNIŽNICA (sada pohľadníc), Kežmarok 1998
Obsahuje 9 farebných pohľadníc, na ktorých sú ukážky rukopisov a tlačí z bohatého fondu lyceálnej knižnice a stručný súhrn dejín v slov., nem. a ang. jazyku. Materiál bol vydaný na podnet pána Oskara Marczyho, čestného občana mesta Kežmarok, s finančným príspevkom krajiny Baden-Wurtemberg. Táto publikácia je peknou spomienkou na diela, ktoré je možné vidieť v expozícii historickej knižnice.
      Cena: 1,66€
TRADÍCIE KEŽMARSKÉHO LÝCEA A DNEŠNÁ ŠKOLA, napísal kolektív autorov, redakčne upravila a zostavila PhDr. Nora Baráthová, Kežmarok 2000
Vydané pri príležitosti jubilea 400 rokov od prvej písomnej správy o knižnici z iniciatívy cirkevného zboru ECAV na Slovensku Kežmarok. Popri histórii lýcea a knižnice sa časť publikácie venuje slovenským študentským rukopisným časopisom 19. stor. a tiež praktickému využitiu významných období priamo na vyučovaní. Publikácia je obohatená čierno-bielou fotodokumentáciou a slúži mnohým študentom SŠ a VŠ, ktorí pracujú na odborných prácach, je písaná po slovensky. Je súhrnom a výťahom všetkých informácií, ktoré boli o lýceu a knižnici publikované.
      Cena: 1,16€
OSOBNOSTI EV. LÝCEA V KEŽMARKU (sada portrétov), text: PhDr. Nora Baráthová, autor obrazov: Ján Šípka, Kežmarok 2000
Vydané pri príležitosti jubilea 400 rokov od prvej písomnej správy o knižnici z iniciatívy cirkevného zboru ECAV na Slovensku Kežmarok. Obsahuje 16 farebných portrétov osobností kežmarského lýcea, ktoré namaľoval akademický maliar Ján Šípka z Trenčína. Na zadnej strane portrétov je stručná charakteristika obdobia, počas ktorého tu tá-ktorá osobnosť pôsobila, v slovenskom jazyku. Publikáciu dopĺňajú aj krátke dejiny lýcea a prehľad významných osobností lýcea.
    Cena:  2,66€
KEŽMAROK - SKVOST POD TATRAMI
Kežmarok, 2003
Vydal cirkevný zbor ECAV na Slovensku Kežmarok. Obsahuje hlavne farebné fotografie. Je to pestrá mozaika viacerých historických pamiatok mesta Kežmarok. Stručný sprievodný text je písaný v slov., nem. a ang. jazyku, je preto zaujímavá nielen pre domácich, ale aj pre zahraničných hostí.
    Cena: 1,99€
KEŽMAROK - DREVENÝ ARTIKULÁRNY KOSTOL, NOVÝ EVANJELICKÝ KOSTOL, LÝCEUM, text: PhDr. Nora Baráthová, 2003
Obsahuje tri z najvzácnejších monumentov Kežmarku, pohľad do histórie a súčasnosti, ale aj podrobný opis stavby kostolov. Farebné fotografie poskytujú zaujímavé pohľady do interiéru. Text je písaný slov., nem., maď. a poľ. jazyku, je teda vhodný nielen pre domácich, ale aj zahraničných hostí ako skutočne veľmi dobrá informatívna spomienka na návštevu týchto pamiatok.
     Cena: 4,98€
Skladacie leporelo - DREVENÝ ARTIKULÁRNY KOSTOL
Text: PhDr.: Nora Baráthová
Vydal cirkevný zbor ECAV na Slovensku Kežmarok. Je to „skladačka“ farebných fotografií malého formátu najmä z interiéru dreveného artikulárneho kostola. Veľmi stručné pomenovanie záberov je v slov., nem., angl., poľ. a maď. jazyku. Vhodný suvenír pre domácich aj zahraničných hostí.
     Cena: 0,66€
LYCEÁLNA KNIŽNICA V KEŽMARKU (trojskladačka)
Text: Katarína Slavičková
Vydal cirkevný zbor ECAV na Slovensku Kežmarok s finančnou podporou mesta Kežmarok. Je to informatívny bulletin, v ktorom je krátka charakteristika expozičných priestorov vzácnej historickej knižnice, spestrený farebnými fotografiami. Vyšlo v rôznych jazykových mutáciách slov., nem., angl., maď. a poľ. jazyku. Vhodné nielen na prezentáciu knižnice, ale aj ako informatívny materiál o historickej knižnici.
     Cena: 0,17€

Skladacie leporelo - NOVÝ EVANJELICKÝ KOSTOL
Text: PhDr.: Nora Baráthová
Vydal cirkevný zbor ECAV na Slovensku Kežmarok. Je to „skladačka“ farebných fotografií malého formátu najmä z interiéru nového evanjelického   kostola. Veľmi stručné pomenovanie záberov je v slov., nem., angl., poľ. a maď. jazyku. Vhodný suvenír pre domácich aj zahraničných hostí. 
      Cena: 0,66€
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CD Organová krása
Organ: Anna Predmerská - Zúriková
Historické texty: Roman Porubän
Vydané pri príležitosti 290. výročia pamiatky posvätenia Dreveného artikulárneho kostola (1717). Prvá časť CD je zostavená z diel starých majstrov, s dôrazom na zastúpenie autorov žijúcich na území dnešného Slovenska v 17. a 18. storočí (Samuel Marckfelner, Ján Francisci, Anton Zimmermenn)  v konfrontácii, či skôr v súzvuku s ich spolupútnikmi - Nemcom Pachelbelom a Nemcom Talianskeho pôvodu Salesom. Druhá časť CD zachytáva krásu romantického organu Nového kostola v dielach Maxa Regera, Francz Liszta, Mikuláša Moyzesa a Jána Zimmera. Samozrejme, že nechýbajú ani diela veľkého majstra J. S. Bacha, minimálne ako ukážka, v akej zvukovej podobe sa hrávali v priebehu minulých cca dvoch storočí aj napriek tomu, že organy Bachovej doby boli stavané v súlade s úplne iným zvukovým ideálom.
     Cena 250,- Sk/ 8,30€
Edičná činnosť
Vyrobené © 2007 www.mzdyauctovnictvo.sk
Uvedené publikácie si môžte zakúpiť priamo tu.