MLÁDEŽ:  Stretávame sa v piatok 18:00 h v zborovej miestnosti.

DORAST:  Stretávame sa každú druhú sobotu 14:00 h v zborovej miestnosti alebo v telocvični.
Vyrobené © 2007 www.mzdyauctovnictvo.sk