Jeden znajstarších evanjelických cirkevných zborov na Slovensku.
Viac o našej histórii sa môžete dozvedieť práve na týchto stránkach.
V súčasnosti  pod cirkevný zbor Kežmarok patria fílie : Veľká Lomnica, Huncovce, Stráne pod Tatrami, Rakúsy, Ľubica, Vrbov, Tvarožná a Žakovce.
Do územného obvodu cirkevného zboru patria ešte obce (diaspory): Malý Slavkov, Mlynčeky, Hradisko, Vlkovce, Vlková a Abráhamovce.
Počtom prihlásených členov aj s fíliami nie sme veľký cirkevný zbor. Tvorí ho okolo 800 členov, ktorí sa pravidelne stretávajú na nedeľných bohoslužbách a pri rôznych iných cirkevno-zborových aktivitách.
Budeme radi, keď sa stretneme na nedeľných bohoslužbách, štvrtkových biblických hodinách, nedeľnej besiedke pre deti, doraste, mládeži, v zborovej diakonii, spevokole, na cvičení žien, mužov a podobne.
Kto sme?
Vyrobené © 2007 www.mzdyauctovnictvo.sk
* Internetová televízia ECAV
* Evanjelické služby Božie vysielané v médiách
ECAV v médiách:
* Náboženské vysielanie STV2
Biblia na internete
Bohoslužby- rozpis
Oznamy
Share
Nový Zborový list : 8/2017
26. augusta 2017 sa uskutoční v Drevenom artikulárnom kostole v Kežmarku o 17:00 h. benefičný koncert Operné gala 2017, v ktorom sa nám predstaví Jolana Fogašová - soprán, Dušan Šimo - tenor a Boris Prýgl - bas v korepetícii Júlie Grejtákovej. Tento koncert sa koná pod záštitou Petra dvorského a výťažok z koncertu poputuje Dennému detskému sanatóriu v Kežmarku na zakúpenie rôznych rehabilitačných pomôcok. Lístky si môžete zakúpiť na

27. augusta 2017 sa uskutočnia v Drevenom artikulárnom kostole o 9:30 h.   slávnostné služby Božie pri 300. výročí pamiatky posvätenia tohto chrámu. Zvesťou slova Božieho nám poslúži dôstojný brat biskup Východného dištriktu Mgr. Slavomír Sabol. Pri tejto príležitosti bude odhalená pamätná tabuľa na drevenom kostole, otvorená výstava: Kežmarok a reformácia a popoludní o 14:30 h. prebehnú diskusné fóra na reformačné „Sola“. Tento slávnostný deň by sme zakončili o 17:00 h. organovým koncertom, v ktorom sa nám predstaví Mgr. art. Marek Vrábel, ArtD.

9. septembra 2017 sa uskutoční v evanjelickom kostole vo Veľkej Lomnici pokračovanie čítania 95 výpovedí od Dr. Martina Luthera. Zamyslením na tézami 37 - 43 nám poslúži dôstojný brat biskup Východného dištriktu Mgr. Slavomír Sabol.

16. septembra 2017 sa uskutoční v evanjelickom kostole vo Vrbove pokračovanie čítania 95 výpovedí od Dr. Martina Luthera. Zamyslením na tézami 44 - 50 nám poslúži sestra farárka z Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Hronsek Mgr. Anna Jakušová.

17. septembra 2017 sa uskutoční v Drevenom artikulárnom kostole v Kežmarku o 10:00 h. stretnutie artikulárnych zborov (Kežmarok, Hronsek, Istebné, Leštiny a Svätý Kríž a možno príde i Levoča). Popoludní o 14:00 h. nám predstaví v prednáške sestra farárka Mgr. Mária Hroboňová manželku nášho reformátora Martina Luthera Katarínu von Bora.

23. septembra 2017 sa uskutoční pred evanjelickým kostolom v Lomničke pokračovanie čítania 95 výpovedí od Dr. Martina Luthera. Zamyslením na tézami 51 - 57 nám poslúži brat farár z Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Prešov Mgr. Ján Bakalár.

30. septembra 2017 sa uskutoční v Drevenom artikulárnom kostole a Novom evanjelickom kostole v Kežmarku o 18:00 h. 47. ročník Medzinárodného organového festivalu Ivana Sokola. V interpretácii Pietra Van Dik (Holandsko) nám zaznejú diela od J. S. Bacha, J. Brahmsa, J. Grešáka, M. Regera a iných významných organových skladateľov.

30. septembra 2017 sa uskutoční v evanjelickom kostole vo Výbornej pokračovanie čítania 95 výpovedí od Dr. Martina Luthera. Zamyslením na tézami 58 - 64 nám poslúži sestra farárka z Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Podolínec Mgr. Mária Kováčová.
Share