Jeden znajstarších evanjelických cirkevných zborov na Slovensku.
Viac o našej histórii sa môžete dozvedieť práve na týchto stránkach.
V súčasnosti  pod cirkevný zbor Kežmarok patria fílie : Veľká Lomnica, Huncovce, Stráne pod Tatrami, Rakúsy, Ľubica, Vrbov, Tvarožná a Žakovce.
Do územného obvodu cirkevného zboru patria ešte obce (diaspory): Malý Slavkov, Mlynčeky, Hradisko, Vlkovce, Vlková a Abráhamovce.
Počtom prihlásených členov aj s fíliami nie sme veľký cirkevný zbor. Tvorí ho okolo 800 členov, ktorí sa pravidelne stretávajú na nedeľných bohoslužbách a pri rôznych iných cirkevno-zborových aktivitách.
Budeme radi, keď sa stretneme na nedeľných bohoslužbách, štvrtkových biblických hodinách, nedeľnej besiedke pre deti, doraste, mládeži, v zborovej diakonii, spevokole, na cvičení žien, mužov a podobne.
Kto sme?
Vyrobené © 2007 www.mzdyauctovnictvo.sk
* Internetová televízia ECAV
* Evanjelické služby Božie vysielané v médiách
ECAV v médiách:
* Náboženské vysielanie STV2
www.ecavkk.sk
Biblia na internete
Bohoslužby- rozpis
Oznamy
20. novembra 2016 sa uskutoční o 15:00 h. školenie presbyterov Cirkevných zborov Tatranského seniorátu ECAV na Slovensku. Prednáškou na tému: Prednáškou na tému: Večera Pánova v chápaní Dr. Martina Luthera nám poslúži brat RNDr. Mgr. Adrián Kacián, M.A., PhD. z Biblickej školy z Martina.

27. novembra 2016  na 1. nedeľu adventnú sa uskutoční o 17:00 h. v modlitebni Bratskej jednoty baptistov 1. adventný koncert, na ktorý vás všetkých srdečne pozývame. Vstupné je dobrovoľné.

4. decembra 2016 na 2. nedeľu adventnú sa uskutoční o 17:00 h. v Gréckokatolíckom kostole v Kežmarku 2. adventný koncert, na ktorý vás všetkých srdečne pozývame. Vstupné je dobrovoľné.


5. - 9. decembra 2016 sa uskutoční o 18:00 h. v auditóriu Evanjelického lýcea v Kežmarku Adventný modlitebný týždeň, na ktorom nám zamyslením poslúžia bratia farári a sestry farárky z Tatranského seniorátu.

11. decembra 2016 na 3. nedeľu adventnú o 17:00 h. sa uskutoční v evanjelickom chráme Božom v Ľubici 3. adventný - ekumenický koncert, do programu ktorého sa zapoja cirkvi pôsobiace v obci Ľubica. Srdečne vás pozývame. Vstupné je dobrovoľné.

17. decembra 2016 sa uskutočnia o 15:00 h. v Drevenom artikulárnom kostole Spišské Vianoce. Na záver, tak ako každý rok, skauti prinesú Betlehemské svetlo.

17. decembra 2016 deti s vianočným programom vystúpia o 17:00 h. v Domove dôchodcov v Kežmarku.

18. decembra 2016 sa uskutoční o 14:30 h. vianočná besiedka s vystúpením detí, ktoré navštevujú hodiny náboženskej výchovy a nedeľnú besiedku.

18. decembra 2016 sa uskutoční o 17:00 h. v auditóriu Evanjelického lýcea v Kežmarku 4. adventný koncert, na ktorý vás všetkých srdečne pozývame. Vstupné je dobrovoľné.

24. decembra 2016 štedrovečerné bohoslužby sa uskutočnia o 14:00 h. v Huncovciach, o 15:30 h. v Ľubici a o 17:00 h. v Kežmarku.
Nové Fotogalérie 2016
Nový zborový list 12/2016