Jeden znajstarších evanjelických cirkevných zborov na Slovensku.
Viac o našej histórii sa môžete dozvedieť práve na týchto stránkach.
V súčasnosti  pod cirkevný zbor Kežmarok patria fílie : Veľká Lomnica, Huncovce, Stráne pod Tatrami, Rakúsy, Ľubica, Vrbov, Tvarožná a Žakovce.
Do územného obvodu cirkevného zboru patria ešte obce (diaspory): Malý Slavkov, Mlynčeky, Hradisko, Vlkovce, Vlková a Abráhamovce.
Počtom prihlásených členov aj s fíliami nie sme veľký cirkevný zbor. Tvorí ho okolo 800 členov, ktorí sa pravidelne stretávajú na nedeľných bohoslužbách a pri rôznych iných cirkevno-zborových aktivitách.
Budeme radi, keď sa stretneme na nedeľných bohoslužbách, štvrtkových biblických hodinách, nedeľnej besiedke pre deti, doraste, mládeži, v zborovej diakonii, spevokole, na cvičení žien, mužov a podobne.
Kto sme?
Vyrobené © 2007 www.mzdyauctovnictvo.sk
* Internetová televízia ECAV
* Evanjelické služby Božie vysielané v médiách
ECAV v médiách:
* Náboženské vysielanie STV2
Biblia na internete
Bohoslužby- rozpis
Oznamy
26. - 30. apríla 2017 sa uskutoční premietanie slovenského ProChristu 2017 s názvom PreTeba. Počas jednotlivých večerov nám poslúžia zamyslením Jiří Chodura, Jaroslav Petro, Michal Klus, Slavomír Slávik a Katarína Hudáková. Viacej o podujatí sa dozviete na http://www.prochrist.evs.sk/

30. apríla 2017 sa uskutoční v Drevenom artikulárnom kostole o 18:00 h. v rámci osláv 300. výročia pamiatky posvätenia Dreveného artikulárneho kostola a 42. ročníka Kežmarskej hudobnej jari koncert STABAT MATER od Giovanni Battistu Pergolesiho. Účinkujú: Viktória Norko Marková - soprán, Michela Bregantin (Taliansko) - mezzosoprán, Júlia Grejtáková - klavír. Vstupné dobrovoľné.

9. mája 2017 sa uskutoční o 18:00 h. v rámci osláv 300. výročia pamiatky posvätenia Dreveného artikulárneho kostola v Kežmarku koncert Jaroslava Nohavicu. Lístky na koncert si môžete zakúpiť na Evanjelickom farskom úrade, Hviezdoslavova 18, 060 01 Kežmarok, v Kežmarskej informačnej agentúre, Hlavné námestie 46, 060 01 Kežmarok alebo na www.ticketportal.sk


10. mája 2017 sa uskutoční o 17:00 h. Noc literatúry 2017 - čítanie európskej literatúry na rôznych miestach mesta Kežmarok (Kežmarský hrad, Hotel Hviezdoslav, Galéria u anjela a Lyceálna knižnica). V našej lyceálnej knižnici bude čítať známy herec Marek Gajšberg. Srdečne vás pozývame.

21. mája 2017 sa uskutoční o 9:00 h. v evanjelickom kostole v Ľubici slávnosť konfirmácie. Za dospelých členov cirkvi by malo byť prijatých 7 konfirmandov.
Share