Jeden znajstarších evanjelických cirkevných zborov na Slovensku.
Viac o našej histórii sa môžete dozvedieť práve na týchto stránkach.
V súčasnosti  pod cirkevný zbor Kežmarok patria fílie : Veľká Lomnica, Huncovce, Stráne pod Tatrami, Rakúsy, Ľubica, Vrbov, Tvarožná a Žakovce.
Do územného obvodu cirkevného zboru patria ešte obce (diaspory): Malý Slavkov, Mlynčeky, Hradisko, Vlkovce, Vlková a Abráhamovce.
Počtom prihlásených členov aj s fíliami nie sme veľký cirkevný zbor. Tvorí ho okolo 800 členov, ktorí sa pravidelne stretávajú na nedeľných bohoslužbách a pri rôznych iných cirkevno-zborových aktivitách.
Budeme radi, keď sa stretneme na nedeľných bohoslužbách, štvrtkových biblických hodinách, nedeľnej besiedke pre deti, doraste, mládeži, v zborovej diakonii, spevokole, na cvičení žien, mužov a podobne.
Kto sme?
Vyrobené © 2007 www.mzdyauctovnictvo.sk
* Internetová televízia ECAV
* Evanjelické služby Božie vysielané v médiách
ECAV v médiách:
* Náboženské vysielanie STV2
www.ecavkk.sk
Biblia na internete
Bohoslužby- rozpis
Oznamy
Nové Fotogalérie 2016
12. februára 2017 sa uskutoční v auditóriu lýcea o 9:00 h. Výročný zborový koncert za rok 2016. Správu o živote cirkevného zboru za rok 2016 si môžete vyzdvihnúť v tlačenej podobe na farskom úrade alebo stiahnuť z tejto webovej stránky.

18. februára 2017 sa uskutoční v Medzinárodnom mládežníckom centre ICHTHYS stretnutie konfirmandov Tatranského seniorátu, na ktoré pozývame všetkých konfirmandov. Tešíme sa na spoločné stretnutie pri rôznych športových aktivitách a Božom slove.

24. februára 2017 sa uskutoční v reštaurácii Severka o 18:00 h. 9. ples kežmarských evanjelikov, na ktorý vás srdečne pozývame. Vstupenky si môžete zakúpiť na farskom úrade za 25,- €. Výťažok z tomboly pomôže cirkevnému zboru v Seredi pri výstavbe nového kostola.

20. - 24. marca 2017 sa uskutoční v našom cirkevnom zbore v auditóriu lýcea o 18:00 h. pôstny modlitebný týždeň, na ktorý všetkých srdečne pozývame. Téma modlitebného týždňa bude ešte oznámená.

26. marca 2017 mesto Kežmarok si na slávnostných službách Božích v Banskej Štiavnici oficiálne prevezme titul: Reformačné mesto Európy.

31. marca 2017 sa uskutoční o 9:30 h. v Evanjelickom lýceu v Kežmarku seniorátne kolo Biblickej olympiády Tatranského seniorátu.
Kňažská správa 2016