Jeden znajstarších evanjelických cirkevných zborov na Slovensku.
Viac o našej histórii sa môžete dozvedieť práve na týchto stránkach.
V súčasnosti  pod cirkevný zbor Kežmarok patria fílie : Veľká Lomnica, Huncovce, Stráne pod Tatrami, Rakúsy, Ľubica, Vrbov, Tvarožná a Žakovce.
Do územného obvodu cirkevného zboru patria ešte obce (diaspory): Malý Slavkov, Mlynčeky, Hradisko, Vlkovce, Vlková a Abráhamovce.
Počtom prihlásených členov aj s fíliami nie sme veľký cirkevný zbor. Tvorí ho okolo 800 členov, ktorí sa pravidelne stretávajú na nedeľných bohoslužbách a pri rôznych iných cirkevno-zborových aktivitách.
Budeme radi, kei sa stretneme na nede3ných bohoslu?bách, ?tvrtkových biblických hodinách, nede3nej besiedke pre deti, doraste, mláde?i, v zborovej diakonii, spevokole, na cvieení ?ien, mu?ov a podobne.
Kto sme?
Vyrobené © 2007 www.mzdyauctovnictvo.sk
* Internetová televízia ECAV
* Evanjelické služby Božie vysielané v médiách
ECAV v médiách:
* Náboženské vysielanie STV2
Biblia na internete
Bohoslužby- rozpis
Oznamy
10. decembra 2017 v zborovej miestnosti Evanjelického lýcea v Kežmarku sa uskutoční o 14:30 h. adventné stretnutie dôchodcov aj s prislúžením Večere Pánovej.

10. decembra 2017
sa uskutoční v Gréckokatolíckom kostole o 17:00 h. druhý adventný koncert, na ktorý vás srdečne pozývame. Vstupné je dobrovoľné.

11. - 15. decembra 2017
sa uskutoční v Auditóriu lýcea v Kežmarku o 18:00 h. adventný modlitebný týždeň. Príďte a prežite advent v spoločnom uvažovaní nad Božím slovom a s modlitbou.

12. decembra 2017 sa uskutočnia o 10:00 h. služby Božie v Domove dôchodcov aj s prislúžením Večere Pánovej.

16. decembra 2017 sa uskutočnia v Drevenom artikulárnom kostole v Kežmarku o 15:00 h. Spišské Vianoce, na ktorých vystúpia deti z Grundschule Hradné námestie, Maguráčik, Spevokol Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Kežmarok mnohí iní. V závere podujatia miestni skauti prinesú betlehemské svetlo.

17. decembra 2017 sa v Auditóriu lýcea v Kežmarku uskutoční o 17:00 h. tretí adventný koncert, na ktorý vás srdečne pozývame. Vstupné je dobrovoľné.

17. decembra 2017 o 18:30 h sa uskutoční v evanjelickom kostole v Ľubici adventný koncert za účasti všetkých kresťanských cirkví, ktoré pôsobia v tejto obci. Príďte prežiť advent s duchovnými piesňami ako sa zachovali v tradícii štyroch kresťanských cirkví.

23. decembra 2017 sa uskutoční o 14:00 h. vystúpenie detí v Domove dôchodcov v Kežmarku s vianočným programom.

23. decembra 2017 sa uskutoční o 15:30 h. vianočná besiedka v Auditóriu lýcea v Kežmarku, na ktorej vystúpia deti s vianočným programom navštevujúce hodiny náboženskej výchovy a detskú besiedku. Srdečne pozývame všetkých rodičov, starých rodičov i ostatných bratov a sestry.

7. januára 2017 sa uskutoční o 18:30 h. v Evanjelickom lýceu v Kežmarku 7. ročník festivalu Malá vianočná hudba, na ktorý vás všetkých srdečne pozývame. Vstupné je dobrovoľné.

9. februára 2017 sa uskutoční v reštaurácii SEVERKA 10. jubilejný ples Kežmarských evanjelikov. Lístky v hodnote 25,- € si môžete zakúpiť na farskom úrade. Príďte, určite nebudete ľutovať. Pripravený je pre vás bohatý kultúrny program. Výťažok z tomboly bude poukázaný na opravu kostola nášho partnerského cirkevného zboru Českobratrskej církvi evangelickej v Mělníku.