Jeden znajstarších evanjelických cirkevných zborov na Slovensku.
Viac o našej histórii sa môžete dozvedieť práve na týchto stránkach.
V súčasnosti  pod cirkevný zbor Kežmarok patria fílie : Veľká Lomnica, Huncovce, Stráne pod Tatrami, Rakúsy, Ľubica, Vrbov, Tvarožná a Žakovce.
Do územného obvodu cirkevného zboru patria ešte obce (diaspory): Malý Slavkov, Mlynčeky, Hradisko, Vlkovce, Vlková a Abráhamovce.
Počtom prihlásených členov aj s fíliami nie sme veľký cirkevný zbor. Tvorí ho okolo 800 členov, ktorí sa pravidelne stretávajú na nedeľných bohoslužbách a pri rôznych iných cirkevno-zborových aktivitách.
Budeme radi, kei sa stretneme na nede3ných bohoslu?bách, ?tvrtkových biblických hodinách, nede3nej besiedke pre deti, doraste, mláde?i, v zborovej diakonii, spevokole, na cvieení ?ien, mu?ov a podobne.
Kto sme?
Vyrobené © 2007 www.mzdyauctovnictvo.sk
* Internetová televízia ECAV
* Evanjelické služby Božie vysielané v médiách
ECAV v médiách:
* Náboženské vysielanie STV2
Biblia na internete
Bohoslužby- rozpis
Oznamy
Share
Share
9. februára 2018 sa uskutoční v reštaurácii SEVERKA 10. jubilejný ples Kežmarských evanjelikov. Lístky v hodnote 25,- € si môžete zakúpiť na farskom úrade. Príďte, určite nebudete ľutovať. Pripravený je pre vás bohatý kultúrny program. Výťažok z tomboly bude poukázaný na opravu kostola nášho partnerského cirkevného zboru Českobratrskej církvi evangelickej v Mělníku.
Zborový list 12/2017
Správa o živote CZ za rok 2017