Jeden znajstarších evanjelických cirkevných zborov na Slovensku.
Viac o našej histórii sa môžete dozvedieť práve na týchto stránkach.
V súčasnosti  pod cirkevný zbor Kežmarok patria fílie : Veľká Lomnica, Huncovce, Stráne pod Tatrami, Rakúsy, Ľubica, Vrbov, Tvarožná a Žakovce.
Do územného obvodu cirkevného zboru patria ešte obce (diaspory): Malý Slavkov, Mlynčeky, Hradisko, Vlkovce, Vlková a Abráhamovce.
Počtom prihlásených členov aj s fíliami nie sme veľký cirkevný zbor. Tvorí ho okolo 800 členov, ktorí sa pravidelne stretávajú na nedeľných bohoslužbách a pri rôznych iných cirkevno-zborových aktivitách.
Budeme radi, kei sa stretneme na nede3ných bohoslu?bách, ?tvrtkových biblických hodinách, nede3nej besiedke pre deti, doraste, mláde?i, v zborovej diakonii, spevokole, na cvieení ?ien, mu?ov a podobne.
Kto sme?
* Internetová televízia ECAV
* Evanjelické služby Božie vysielané v médiách
ECAV v médiách:
* Náboženské vysielanie STV2
Oznamy
Share
Zborový list  04 /2018
Rozpis služieb Božích 2018
Biblia na internete
Televízia Ecav
Vysielanie STV 2
19. augusta 2018 sa uskutoční o 17:00 h. v Drevenom artikulárnom kostole benefičný koncert Operné Gala 2018, ktorého výťažok bude použitý na kúpeľnú liečbu pre ťažko zdravotne postihnutú Vierku z Tvarožnej. Na piatom polojubilejnom ročníku galakoncertu sa nám predstavia slovenskí umelci úspešne etablovaní na medzinárodných operných scénach. Barytonista Richard Šveda, rodák zo Svidníka, je v súčasnosti sólistom Deutsche oper am Rhein v Düsseldorfe. Na zahraničných javiskách často znie aj mezzosoprán ďalšej účinkujúcej speváčky - rodáčky z Matejoviec pri Poprade Zuzany Šveda. Štafetu mladých talentov tento rok prevezme sopranistka Slávka Zámečníková, študentka Hochschule für Musik Hanns Eisler v Berlíne a členka Operného štúdia v Berlínskej Staatsoper Unter den Linden. Umelci vystúpia s klavírnym sprievodom korepetítorky Opery Štátneho divadla v Košiciach Júlie Grejtákovej. Vstupné v predpredaji je: VIP 15,- € a voľné sedenie 12,- €. Lístky si môžete zakúpiť na Evanjelickom farskom úrade v Kežmarku alebo na stránke: www.predpredaj.sk

25. augusta 2018 sa uskutoční o 10:00 h. v záhrade gymnázia P. O. Hviezdoslava Zborový deň Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Kežmarok. Téma stretnutia: Manželka Juraja Tranovského, Anna Pollani z Pollansdorfu. Prednáškou nám poslúži sestra Mgr. Daniela Fiačanová. Na obed bude pre nás pripravený kotlíkový guláš. Popoludnie sa bude niesť v znamení rôznych súťaží pre deti a rodičov, ktorých srdečne pozývame.

2. septembra 2018 sa uskutočnia o 9:00 h. v Drevenom artikulárnom kostole služby Božie na začiatok školského roka aj s vystúpením detí. V rámci služieb Božích detí prijmú požehnanie do nového školského roka a bude prislúžená i sviatosť Večere Pánovej.
9. septembra 2018 na 15. nedeľu po Sv. Trojici sa uskutoční v rámci služieb Božích o 9:00 h. v Drevenom artikulárnom kostole volebný konvent za účelom druhého kola volieb generálneho biskupa ECAV na Slovensku. Na tento post postúpili kandidáti, ktorí získali v prvom kole najviac hlasov a to: Ivan Eľko, zborový farár v CZ ECAV Nitra a Marián Kaňuch, zborový farár CZ ECAV Žilina.

15. septembra 2018 sa uskutoční v Drevenom artikulárnom kostole o 18:00 h. vystúpenie Slovenského komorného orchestra pod vedením Ewalda Danela, ktorý v spolupráci s mnohými speváckymi zbormi (do 200 členov) nám odprezentujú duchovnú tvorbu od Juraja Tranovského až po súčasnosť. Vstupné je dobrovoľné.

16. septembra 2018 sa uskutoční v Poprade v Športovej hale Poprad Aréna o 9:30 Dištriktuálny deň Východného dištriktu ECAV na Slovensku a témou: Deň zmierenia. Služby Božie budú spojené s Večerou Pánovou a so spomienkou na obete holokaustu a komunizmu. Popoludní o 14:00 h. sa uskutoční duchovno-hudobný program, v rámci ktorého odznejú osobné svedectvá prenasledovaných počas komunizmu a holokaustu.
21. septembra 2018 vás srdečne pozývame na koncert svetoznámej filmovej hudby v jedinečnom prevedení mladého nadaného huslistu Filipa Jančíka, ktorý sa uskutoční o 19:00 h v Drevenom artikulárnom kostole. Aj s husľami sa dajú robiť husárske kúsky. O tom už Jančík presvedčil viac ako pätnásť krajín sveta, medzi ktorými sú prestížne sály v Spojených štátoch amerických, Rusku, Fínsku, Švédsku či Singapure. Obzvlášť vyčnieva dvojnásobné pozvanie do Kuvajtského národného divadla či nedávne vystúpenie v priestoroch Dánskeho národného rozhlasu. Vstupné si môžete zakúpiť na: www.predpredaj.sk <http://www.predpredaj.sk> 

27. septembra 2018
sa uskutoční o 18:00 h. v Drevenom artikulárnom kostole a zároveň v Novom evanjelickom kostole organový koncert v rámci Medzinárodného organového festivalu Ivana Sokola. Vstupné na koncert je dobrovoľné.

28. septembra 2018
vás srdečne pozývame na o 18:00 h do Dreveného artikulárneho kostola v rámci ktorého sa nám predstaví Štátna opera Banská Bystrica so svojím vrcholným dielom od Wolfganga Amadea Motzarta: REQUIEM d-mol pre sóla, zbor a orchester. Vstupné 10,- €.